Plan de Empleo de Navarra

PDE

Enplegu Plana
Nafarroako 2021-2024

Nafarroako Gobernua
www.planempleonavarra.com

2021
Sektore publikoa

markaren diseinua
Diseinu editoriala

Proiektu hau 2021-2024 Nafarroako Enplegu Plan berrirako komunikazio grafiko oso berri bat sortzean izan da.⁠

Estetika erakargarri eta koherente bat sortu nahi izan dugu zabalkundean erabilitako komunikazio-bide instituzionalekin. Irudi modernoa eta egungoa erakutsiz, momentuko garai, joera eta estandarren arabera.⁠